Защо „Маркетинг отдел“?

„Маркетинг отдел“ е млада аутсорсинг компания от опитни и квалифицирани специалисти. Нашата мисия е да предоставим компетентно обслужване, цялостна грижа и професионални маркетингови решения за развитието и просперитета на Вашия бизнес
Услугите ми са ориентирани към обслужването на фирми от малкия и среден бизнес, стартиращи предприятия, корпоративни клиенти на принципа на аутсорсинга. Физически и юридически лица, които желаят да получат професионална консултация, проучване или изготвяне на стратегия в областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността.

Можем да бъдем най-полезни на:

  • Малки и средни компании, чиято маркетинг дейност се идентифицира и често се движи от собствениците им.
  • На компании, които нямат собствени маркетингови отдели и тази роля е отредена на някого, който я съвместява с обичайните си текущи задължения.
  • На компании които искат да оптимизират разходите си за поддържането на такива отдели като изнесат тази дейност към външен подизпълнител.
  • Стартиращи бизнеса си фирми.