Маркетинг мениджмънт и стратегически маркетинг

  • Решаване на стратегическите маркетингови проблеми;
  • провеждане на стратегически анализи
  • маркетингов одит
  • маркетингови проучвания
  • разработването на прогнози
  • таргетиране и сегментиране
  • продуктово позициониане

Свържете се с нас за оферта на тел. 0899499984

или изпратете запитване  на info@marketingotdel.com