Онлайн маркетинг и социални мрежи

Изготвяне и изпълнение на цялостна стратегия за присъствие в интернет.

  • Поддръжка и обновяване на съдържание на съществуващ корпоративен сайт, блог, онлайн магазин
  • Създаване и управление на профили в популярните социални мрежи: facebook, google+, youtube, Linkedin, Pinterest, Instagram, платформи за търговия Ebay, Amazon, Etsy и други
  • E-mail маркетинг – професионално изготвяне и изпращане на фирмен бюлетин