E-MAIL МАРКЕТИНГ И ФИРМЕН БЮЛЕТИН

Изготвяне на фирмен бюлетин, имейл маркетинг кампании, регулярни, автоматични и еднократни съобщения до клиентски бази данни