PR – връзки с обществеността

  • Абонаментно обслужване на физически лица и фирми в областта на връзки с обществеността и медиите
  • Комуникационни решения и PR обслужване на събития
  • Консултации – корпоративен имидж
  • Вътрешни комуникации
  • Кризисен PR
  • Консултации – личностен имидж
  • Съдействие за изяви, участия, интервюта и за отразяване в печатни и електронни медии.
  • Прсконференции, изготвяне на регулярни нюслетърс, прессъобщения до медиите
  • Онлайн репутация

Свържете се с нас за оферта на тел. 0899499984

или изпратете запитване  на info@marketingotdel.com